gola-zoska gola-zoska

Goła Zośka

Rzeźba Gołej Zośki, dzieło augustowskiego artysty Waldemara Dziekońskiego, stanowi niezwykły element krajobrazu jeziora Rospuda. Wykonana z 3,5 ton piaskowca, sprowadzonego z Gór Świętokrzyskich, figura ta wciela w sobie postać tajemniczej Zośki, centralnej postaci lokalnych legend.

Zośka, przedstawiana jako dziewczyna z ludu, miała zwyczaj puszczać wianki podczas nocy świętojańskiej. Inna opowieść mówi o niej jako o kobiecie, która podążała za armią Napoleona na wschód w 1812 roku, pełniąc funkcję marketenderki. Jeszcze inna historia opisuje Zośkę jako córkę leśnika, mieszkającą nad Rospudą, która zakochała się wzajemnie w rosyjskim oficerze w okresie powstania listopadowego.

Fot.: Pomnik Gołej Zośki, fot. M. Dzierżyński