kanal augustowski kanal augustowski

Kanał Augustowski

Kanał Augustowski, będący wyjątkowym osiągnięciem inżynieryjnym w Polsce, został zrealizowany między 1823 a 1839 rokiem na podstawie projektu generała Ignacego Prądzyńskiego. Jest to obiekt techniczny o charakterze transgranicznym, rozciągający się na terenie Polski i Białorusi.

Całkowita długość Kanału wynosi 103,5 km, z czego 80 km przebiega przez Polskę. Projekt wymagał regulacji 35 km rzek Netty i Czarnej Hańczy, stworzenia ponad 40 km kanałów, 18 śluz oraz 23 zapór wodnych. W 2007 roku Kanał Augustowski zyskał status Pomnika Historii w Polsce.

Można dowiedzieć się więcej o nim, odwiedzając Muzeum Historii Kanału Augustowskiego przy ulicy 29 Listopada 5a, otwarte od wtorku do niedzieli w godzinach 9:00-16:00, z biletami w cenach: 5 zł dla młodzieży i 8 zł dla dorosłych.